Preventieadviseur – Ziekenhuis


Referentienummer: 0455

Functieomschrijving

Als Preventieadviseur sta je in voor het adviseren van de werkgever en het CPBW rond de toepassing van veiligheid en gezondheid op het werk met als doel een veilige omgeving voor medewerker en patiënt te creëren. Je realiseert dit onder meer door het opstellen en beheren van een duidelijk preventiebeleid.

 • Je stelt – in samenwerking met de medewerkers van de cel HRM – een globaal preventieplan op met een langetermijnvisie op vlak van preventie en welzijn waarin prioritaire doelstellingen, activiteiten, middelen en betrokken personen worden bepaald.
 • Je stelt jaarlijks een actieplan op rond welzijn, gezondheid en veiligheid in functie van de doestellingen van het globale preventieplan.
 • Je bewaakt de uitvoering van het beleid en de opgemaakte plannen voor de thema’s waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Je neemt initiatief m.b.t. de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het preventiebeleid, stemt dit af met directie en rapporteert aan het CPBW.
 • Je voert opgelegde controles uit (bv. rondgangen, werkplaatsbezoeken, …).
 • Je voert risicoanalyses uit bij bestaande en / of nieuwe installaties of werkmethodes en stelt maatregelen voor.
 • Je registreert en analyseert incidenten, klachten en ongevallen en formuleert voorstellen om deze te voorkomen.
 • Je inventariseert alle nodige vergunningen en attesten vanuit de wettelijke bepalingen.
 • Je bent secretaris van het CPBW, je stelt adviezen op voor het CPBW en directie en geeft noodzakelijke informatie door.
 • Je volgt de recente wetgeving op rond veiligheidsprocedures, – voorschriften en – wetgeving zodat je adviezen kan geven aan directie en het CPBW.
 • Je brengt in samenwerking met de cel vorming opleidingsbehoeften in kaart rond preventie en veiligheid.
 • Je vervult de rol van interne milieucoördinator, werkt mee aan de ontwikkeling van het milieubeleid, adviseert in het voorkomen van risico’s op vlak van veiligheid en gezondheid van medewerkers, bespreekt risico’s en stelt oplossingen voor.
 • Je maakt het integraal milieuverslag op en volgt de evolutie van de milieuwetgeving op.
 • Je adviseert m.b.t. brandpreventie, interventie en evacuatie, technische installaties, … in kader van het masterplan of andere bouwwerken of verbouwingen.
 • Je werkt mee aan de uitwerking van het intern rampenplan en noodplan.
 • Op termijn is er de mogelijkheid dat je ook fungeert als hoofd fysische controle.
 • De bedrijfszekerheid van de nutsvoorzieningen is belangrijk: in dat kader maak je risicoanalyses en noodplannen op en stem je af met de technische dienst m.b.t. onderhoudswerkzaamheden.

Korte omschrijving van onze opdrachtgever

Onze klant, AZ Sint-Lucas, is een warm ziekenhuis in hartje Gent waar deskundige artsen en medewerkers je met open armen ontvangen. Zij zoeken een Preventieadviseur. Het open karakter, de moderne infrastructuur en de collegiale sfeer zorgen ervoor dat het hier aangenaam werken is. De 2.250 medewerkers worden er ten volle ondersteund in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Hecht jij net als hen groot belang aan waarden zoals deskundigheid, openheid, vriendelijkheid, collegialiteit en patiëntgerichtheid?

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor- of master-diploma, idealiter in een technische richting.
 • Je hebt idealiter de opleiding ‘preventieadviseur niveau 1’ afgerond of je bent bereid om deze specialisatie op korte termijn te behalen.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent in staat om problemen te analyseren, inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan en gaat systematisch op zoek naar een oplossing.
 • Je onderneemt acties in functie van het realiseren van concrete doelen en resultaten.
 • Je neemt graag initiatief en werkt proactief.
 • Je toont een grote organisatiebetrokkenheid.
Aanbod

 • Goede ondersteuning m.b.t. persoonlijke ontwikkeling en opleidingen.
 • Functie-inhoudelijke rijkdom, afwisseling qua projecten én contacten op eenzelfde site.
 • Werk- en gezinsleven is prima te combineren.
 • Onmiddellijk contract van onbepaalde duur bij het AZ Sint-Lucas Gent.
 • Interessant salaris en verschillende voordelen: groeps- en hospitalisatieverzekering; diverse premies; gratis openbaar vervoer; fietsvergoeding; bedrijfsrestaurant; eigen kinderdagverblijf; korting in diverse winkels, pretparken en wellness…
Contact opnemen

Heb je interesse in deze aantrekkelijke functie als Preventieadviseur bij het AZ Sint-Lucas (adres: Groenebriel 1, 9000 Gent)?

Reageer dan met je cv en motivatiebrief via info@vp-recruitment.be met vermelding “ref 0455” of bel naar Wim Vander meiren op 0489 585 566 of naar Manu Pauwels op 0489 585 565.  Je kan rekenen op de nodige discretie.